Sản phẩm

Podophyllin 25%

Thuốc đặc trị bệnh sùi mào gà của Thái Lan .

Sản phẩm #2

Đây là sản phẩm mẫu thứ 2.