Podophyllin 25%

Podophyllin 25%

Thuốc đặc trị bệnh sùi mào gà của Thái Lan

.